Anasayfa

Hacettepe Üniversitesi Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER), üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında dijital medya ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmayı ve eğitim etkinliklerinde bulunmayı amaçlayan bir merkezdir.

 

Güncel Duyurular

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)

DUYURU - 10 Nisan 2012

Rektörümüz sayın Prof.Dr. Murat TUNCER'in başkanlığında 7 Nisan 2012, Cumartesi günü üniversitemizdeki "Araştırma ve Uygulama Merkezleri"nin Etkinlik Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda merkezlerin tanıtımları yapılmış ve son iki yılda yaptıkları etkinlikler sunulmuştur. 

Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) bu toplantıda merkez müdürü Doç.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU tarafından temsil edilmiştir. 

Bilgilendirme toplantısında yapılan sunuya ekli bağlantılarda erişilebilir: [pps] - [PDF]

 

DUYURU - 13 Ekim 2011

Hacettepe Üniversitesi ECDL Projesi
Üniversitemizde ECDL Projesi olarak adlandırılabilecek bir proje hayata geçirilmiştir.

Güz 2010 ve Bahar 2011 dönemlerinde pilot uygulamaları yapılan bu proje kapsamında bütün Hacettepe Üniversitesi 1. sınıf öğrencileri uzaktan eğitim yoluyla “BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı” isimli bir dersi alacaklardır. Öğrencilere çevrim-içi sunulan bu derse http://www.ecdl.hacettepe.edu.tr adresi üzerinden erişebilecektir.

Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Hacettepe Üniversitesi ECDL Projesi ve “BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı” Dersi bağlantısına tıklanabilir.

 

DUYURU - 11 Mart 2010

Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı (HÜBO) Programı

HÜBO, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Eğitim Fakültesinin katkılarıyla geliştirilmiş Web tabanlı bir eğitim programıdır.

Programın amacı, öğrencilerimizin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmektir. Bu beceriler, öğrencilerin kütüphanede, veri tabanlarında ve Web’de bilgi ararken daha isabetli sonuçlara daha kısa sürede erişmelerine, bilgi kaynaklarını daha etkin kullanmalarına ve bilgiye, bilimsel etik kurallarına uygun olarak ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

Program, öğrenciler için geliştirilmiş olsa da, ancak daha önce bilgi okuryazarlığı eğitimi almamış ve bu konuda bilgi ihtiyacı duyan herkes tarafından kullanılabilir.

Programın içeriği, öğrencinin kendi hızına göre ilerleyebilmesine olanak sağlayacak biçimde ve uzaktan eğitime uygunolarak düzenlenmiş, olanaklar ölçüsünde örnekler, görsel ögeler ve oyunlarla desteklenmiştir. Program altı bölümden oluşmakta ve her bölümün sonunda öğrencinin kendisini sınamasını sağlayan testler bulunmaktadır.
Programa hubo.hacettepe.edu.tr adresinden erişilebilir. Bu hizmet Digital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülecektir. Programın içeriği, arayüz özellikleri ve kullanımla ilgili yönlendirmeler giriş bölümünde yer almaktadır.  

REKTÖRLÜK

 

Hacettepe Üniversitesi Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi
06800 Beytepe Ankara